Tủ báo cháy

Tủ trung tâm báo cháy là một sản phẩm tủ điện hiển thị thông tin có liên quan tới trạng thái hoạt động của cả hệ thống. Hiện tại. QME đang là một trong những đơn vị cung cấp sản phẩm này trên thị trường đến tay người dùng.

Khi có báo động, lỗi kỹ thuật, chúng sẽ báo cho biết nơi đã và đang xảy ra sự cố có cháy nổ. Nhờ đó con người sẽ có thể tìm ra được giải pháp đối phó thích hợp, hiệu quả và nhanh chóng.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.