Cút Tê

Cút tê là một bộ phận có vai trò quan trọng trong hệ thống đường ống, giúp thay đổi, chia thành 3 hướng của máng cáp trên cùng mặt phẳng. Chúng cũng được sử dụng để kết nối 3 đường ống có cùng hoặc khác đường kính ống danh định. Đây là một sản phẩm phụ kiện được QME cung cấp đến với nhiều quý khách hàng, đối tác.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.